Hãy nói với bạn thói quen uống nước và đi tiểu hằng ngày của em.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Hãy nói với bạn thói quen uống nước và đi tiểu hằng ngày của em.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát hình, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu [nid:78087]

2. Đọc đoạn hội thoại trong hình sau, nêu chức năng của thận và đường đi của nước tiểu.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu [nid:78087]

Hoạt động thực hành

Sắp xếp thẻ chữ sau vào hình sau cho phù hợp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu [nid:78087][Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu [nid:78087]

Hoạt động vận dụng

Điều sẽ xảy ra nếu:

1. Bóng đái quá đầy nước tiểu mà không được thải ra.

2. Có vật cản nằm trong ống dẫn nước tiểu.

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Em uống nước vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong và đi vệ sinh bất cứ khi nào buồn đi tiểu.

Hoạt động khám phá

1. Các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu là:

  • Thận
  • Bóng đái
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Ống đái

2. Chức năng của thận là lọc máu, loại bỏ các chất thải độc hại, tạo thành nước tiểu.

Đường đi của nước tiểu: Nước tiểu từ thận theo ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái và thải ra ngoài qua ống đái.

Hoạt động thực hành

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu [nid:78087]

Hoạt động vận dụng

1. Nếu bóng đái quá đầy nước tiểu mà không được thải ra ngoài có thể gây vỡ hoặc lâu ngày gây bệnh đái dắt.

2. Nếu có vật cản trong ống dẫn tiểu sẽ khiến cho nước tiểu không ra ngoài được gâu tức bóng đái.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021