Nói tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông.

 • 1 Đánh giá

Hoạt động khám phá

 • Nói tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông.

 • Chỉ những biển báo giống nhau về hình dạng và màu sắc.
 • Phân loại các biển báo giao thông dưới đây vào các nhóm: biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động thực hành

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động vận dụng

Quan sát đường đi bộ tới trường hằng ngày của Hoa theo sơ đồ và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Hoa cần chú ý những biển báo giao thông nào?
 • Hãy hướng dẫn Hoa đi đến trường an toàn.
 • Vì sao Hoa phải tuân thủ quy định của các biển báo giao thông đó?

Bài làm:

Hoạt động thực hành

 • Tên và ý nghĩa các biển báo giao thông:
 1. Hình 1 biển cấm xe đạp tức là cấm xe đẹp đi vào làn đường đó.
 2. Hình 2 biển cấm xe ô tô tức là làn đường đó ôn tô không được phép chạy.
 3. Hình 3 biển công trường đang thi công, cánh báo cho người đi đường biết đây là phần đường đang được tu sửa, sửa chữa.
 4. Hình 4 biển giao nhau với đường sẳ có rào chắn tức là đường bộ và đường sắt giao nhau, cảnh báo cho người tham gia giao thông biết dừng lại khi tàu hỏa chạy qua.
 5. Hình 5 biển cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, giúp người đi bộ biết được làn đường của mình, không đi xuống lòng đường.
 6. Hình 6 biển nơi đỗ xe dành cho người tàn tật, tức là chỗ đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật.
 • Những biển báo giống nhau về hình dạng và màu sắc là: 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6.
 • Phân loại biển báo:
 1. Biển báo chỉ dẫn: 5, 6
 2. Biển báo cấm: 1, 2
 3. Biển báo nguy hiểm: 3 và 4.

Hoạt động thực hành

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động vận dụng

 • Hoa cần chú ý biển báo dành cho người đi bộ và đèn tín hiệu giao thông.
 • Hoa ra khỏi nhà, đi bên phải, đến ngã tư chú ý biể báo phần đường dành cho người đi bộ và đèn giao thông, chờ đèn xanh rồi sang đường là đến trường.
 • Hoa phải tuân thủ những biển báo giao thông đó để đảm bảo an toàn cho tính mạng.
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021