[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương trang 56 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Cùng hoàn thành sơ đồ sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

2. Khi cùng mẹ đi chợ để mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết, em sẽ lựa chọn những hàng hóa nào? Khi lựa chọn những hàng hóa đó, em cần lưu ý điều gì?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

3. Em hãy:

  • Ghép các hình ở cột A với cột B để taho thành biển báo giao thông theo quy định.
  • Nói tên và ý nghĩa của từng loại biển báo đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 15: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

  • Giải thích vì sao em phải thực hiện quy định của các biển báo giao thông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021