Nếu gặp những tình huống sau, em sẽ nói và làm gì?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

Nếu gặp những tình huống sau, em sẽ nói và làm gì?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

Bài làm:

Xử lí tình huống:

  • Tình huống 1: Em sẽ chạy lại đỡ túi xách giúp mẹ và nói: "Không sao đâu mẹ ạ! Con sẽ lấy sữa cho em uống và phụ mẹ nấu ăn nhé!"
  • Tình huống 2: Em sẽ nói với bạn: "Xin lỗi cậu, hẹn cậu hôm khác nhé. Hôm nay, tớ phải ở nhà đọc báo giúp ông rồi".
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021