[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: An toàn khi ở trường trang 32 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

  • Khi tham gia các hoạt động ở trường, em đã từng thấy tình huống nguy hiểm nào?
  • Nói nguyên nhân xảy ra tình huống đó.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát và cho biết những tình huống nào là nguy hiểm trong các hình dưới đây? Vì sao?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường

2. Thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

  • Em và các bạn đã thường tham gia những hoạt động nào ở trường?
  • Những tình huống nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác?
  • Em cần làm gì để phòng tránh nguy hiểm khi tham gia các hoạt động ở trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

Gắn cánh hoa cho phù hợp về những điều nên và không nên khi tham gia một số hoạt động ở trường.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường

Hoạt động vận dụng

1. Em sẽ nói và làm gì khi gặp các tình huống sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 8: An toàn khi ở trường

2. Viết điều em cam kết để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. Chia sẻ với thầy cô giáo và người thân điều em đã cam kết.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem