[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 10: Ôn tập chủ đề trường học

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập chủ đề trường học trang 40 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Triển lãm tranh, ảnh về một số sự kiện ở trường.

  • Nhóm em chọn sự kiện nào? Vì sao?
  • Giới thiệu nội dung các bức tranh, ảnh mà nhóm em lựa chọn.

2. Em sẽ nói và làm gì trong tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 10: Ôn tập chủ đề trường học

Hoạt động vận dụng

Chia sẻ về dự án "Làm xanh trường lớp" của lớp em:

  • Số lượng cây xanh mang đến.
  • Tên cây xanh.
  • Hoạt động chăm sóc cây.
  • Kết quả.
  • Cảm nhận của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem