Quan sát mô hình cơ quan hô hấp dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

Quan sát mô hình cơ quan hô hấp dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

1. Các bộ phận a, b, c ở mô hình tương ứng với bộ phận nào của cơ quan hô hấp?

2. Nêu sự thay đổi của hai quả bóng khi thổi vào đầu ống hút. Hoạt động này giống với hoạt động hí vào hay thở ra?

3. Dùng tay giữ chặt ống hút và thổi. Em thấy hai quả bóng có gì thay đổi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu có vật rơi vào khí quản hoặc phế quản?

Hoạt động vận dụng

1. Em sẽ nói và làm gì khi gặp các tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

2. Nếu thêm tình huống có thể dẫn đến nguy cơ tắc đường hô hấp và đề xuất cách phòng tránh.

Bài làm:

Hoạt động thực hành

1. Bộ phận a của mô hình là khí quản.

Bộ phận b của mô hình là phế quản.

Bộ phận c của mô hình là phổi.

2. Ở hình 2, quả bóng được thổi phồng, hình 3 quả bóng không có sự thay đổi nào so với ban đầu.

Hoạt động này giống với hoạt động thở ra.

3. Nếu dùng tay giữ chặt ống hút và thổi, em thấy hai quả bóng được bơm không khí vào và căng phồng lên.

Nếu có vật rơi vào khí quản hoặc phế quản sẽ dẫn đến đường hô hấp bị tắc và nghiêm trọng hơn có thể dẫ đến từ vong.

Hoạt động vận dụng

1. Em sẽ ngăn bản hai bạn lại và nói cho bạn biết nếu như cho viên bi hoặc cả quả nhãn vào trong miệng có thể dẫn đến tắc đường hô hấp.

2. Chúng ta có thể bị tắc đường hô hấp nếu nuốt chửng một vật có kích thước lớn, ăn miếng quá to hay nuốt những vật không tiêu hóa được. Vì vậy chúng ta nên ăn chậm, bình tĩnh, luôn giữ cho đường hô hấp an toàn.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021