[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: các mùa trong năm trang 104 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động khám phá

1. Quan sát các hình sau và cho biết cảnh vật trong mỗi hình là mùa nào trong năm. Vì sao?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

2. Hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

3. Quan sát hình dưới đây và cho biết hình nào thể hiện màu mưa, hình nào thể hiện mùa khô. Vì sao em biết?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

Hoạt động thực hành

Nơi em đang sống có các mùa nào? Nêu đặc điểm thời tiết của từng mùa đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động khám phá

Quan sát hình, nói cách ăn mặc trang phục phù hợp với từng mùa và lợi ích của việc làm đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

Hoạt động thực hành

Nhận xét việc lựa chọn trang phục của các bạn trong mỗi hình sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 28: Các mùa trong năm

Hoạt động vận dụng

Vào mùa đông, em sẽ chuẩn bị quần áo và đồ dùng đi học như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem