[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Cùng tham gia giao thông trang 52 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Em hãy nói về một tình huống giao thông nguy hiểm. Theo em, tại sao lại xảy ra tình huống đó?

Hoạt động khám phá

1. Quan sát và cho biết các bạn trong mỗi hình đã thực hiện quy định nào khi đi trên các phương tiện giao thông.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông

2. Điều gì có thể xảy ra trong mỗi tình huống sau? Vì sao?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Em sẽ nói và làm gì khi thấy người thân đã uống rượu, bia mà vẫn lái xe? Vì sao?

2. Em sẽ làm gì trong tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông

Hoạt động vận dụng

Hãy viết hoặc vẽ tranh tuyên truyền thực hiện an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông và chia sẻ với bạn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem