1. Em hãy đọc thông tin sau đây và kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Em hãy đọc thông tin sau đây và kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

2. Nói với bạn về thiệt hại do những thiên tai đó gây ra theo sơ đồ gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Hoạt động vận dụng

1. Hỏi người thân về thiên tai gần nhất xảy ra ở địa phương và hoàn thành phiếu điều tra.

2. Nói với bạn những điều em đã tìm hiểu được về thiên tai.

3. Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn học sinh gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai?

Bài làm:

Hoạt động thực hành

1. Các thiên tai đã từng xảy ra ở nước ta là: bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, lốc xoáy, sạt lở đất.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Hoạt động vận dụng

1. Phiếu điều tra

- Tên thiên tai: bão

- Thời gian xảy ra: tháng 5/2019

- Thiệt hại: cánh đồng lúa bị phá hủy, hoa màu bị hỏng, thối nát.

2. Thiên tai đã mang lại thiệt hại vô cùng to lớn không chỉ về tài sản mà cản tính mạng con người.

3. Em sẽ quyên góp sách vở, quần áo để chia sẻ với các bạn học sinh ở những vùng thiên tai.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021