Hãy vẽ, dán ảnh hoặc viết tên từng thành viên trong gia đình em theo sơ đồ gợi ý đây

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Hãy vẽ, dán ảnh hoặc viết tên từng thành viên trong gia đình em theo sơ đồ gợi ý đây

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

2. Giới thiệu sơ đồ các thế hệ trong gia đình em

Bài làm:

1. Sơ đồ từng thành viên trong gia đình em:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

2. Giới thiệu các thế hệ trong gia đình em:

Gia đình em có 3 thế hệ cùng sinh sống với nhau. Ba thế hệ đó là: ông bà, bố mẹ và các con.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021