Kể tên một số cuốn sách em đã đọc.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Kể tên một số cuốn sách em đã đọc.

Hoạt động khám phá

Quan sát hình trên và trả lời câu hỏi sau:

1. Ngày hội đọc sách của trường Minh và Hoa đã diễn ra những hoạt động nào?

2. Nêu ý nghĩa của Ngày hội đọc sách.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Một số cuốn sách mà em đã đọc như Dế mèn phiêu lưu kí, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, út Quyên và tôi,...

Hoạt động khám phá

1. Ngày hội đọc sách của trường Minh và Hoa đã diễn ra hoạt động trưng bày sách, giới thiệu về sách, đọc sách,...

2. Ý nghĩa của ngày hội đọc sách là giúp chúng ta trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn từ mọi lĩnh vực, giúp tâm hồn chúng ta tươi sáng hơn,...

  • 168 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021