[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Hoạt động giao thông trang 48 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Hằng ngày, gia đình em thường sử dụng phương tiện giao thông nào?

Hoạt động khám phá

Quan sát hình dưới đây và cho biết:

 • Tên các phương tiện giao thông mà bạn Minh sử dụng khi đi du lịch cùng gia đình.
 • Mỗi phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

 • Các phương tiện giao thông có tiện ích gì?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động thực hành

Kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường bộ.

Hoạt động vận dụng

1. Ở địa phương em có các loại đường giao thông nào? Người dân thường sử dụng các phương tiện giao thông gì?

2. Các phương tiện giao thông đó đem lại tiện ích gì cho người dân địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động khám phá

 • Nói tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông.

 • Chỉ những biển báo giống nhau về hình dạng và màu sắc.
 • Phân loại các biển báo giao thông dưới đây vào các nhóm: biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động thực hành

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 13: Hoạt động giao thông

Hoạt động vận dụng

Quan sát đường đi bộ tới trường hằng ngày của Hoa theo sơ đồ và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Hoa cần chú ý những biển báo giao thông nào?
 • Hãy hướng dẫn Hoa đi đến trường an toàn.
 • Vì sao Hoa phải tuân thủ quy định của các biển báo giao thông đó?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021