[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 14 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Em đã từng thấy ai bị ngộ độc chưa? Vì sao người đó bị ngộ độc?

Hoạt động khám phá

1. Tìm hiểu lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống.

2. Quan sát hình dưới đây và cho biết:

  • Tên một só thức ăn, đồ uống, đồ dùng,.. không được cất giữ, bảo quản cẩn thận có thể gây ngộ độc.
  • Dấu hiệu nào cho em biết thức ăn, đồ uống bị hỏng, ôi thiu?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

Thảo luận và kể tên một số thức ăn, đồ uống, đồ dùng khác có thể gây ra ngộ độc nếu cất giữ, bảo quản không cẩn thận.

Hoạt động khám phá

Quan sát hình dưới đây và cho biết:

1. Cách cất giữ, bảo quản thưc ăn, đồ uống và đồ dùng trong gia đình Minh.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

2. Nêu một số cách cất giữ và bảo quản thức ăn, đồ uống, đồ dùng để phòng tránh ngộ độc mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Quan sát hình và chia sẻ cách nhận biết về thức ăn, đồ uống, ... an toàn.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

2. Em sẽ làm gì trong tình huống sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Hoạt động vận dụng

1. Tìm hiểu và ghi lại một số đồ dùng, thức ăn, đồ uống trong gia đình em có thể gây ngộ độc nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận.

2. Đề xuất với người thân trong gia đình những việc nên làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021