1. Nêu các yêu cầu về tư thế ngồi học để cột sống không bị cong vẹo.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động khám phá

1. Nêu các yêu cầu về tư thế ngồi học để cột sống không bị cong vẹo.

2. Em hãy tự nhận xét tư thế ngồi học của mình và điều chỉnh cho đúng.

Hoạt động thực hành

1. Chọn tư thế đúng trong mỗi hình dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

2. Nếu thực hiện tư thế sai như mỗi hình trên sẽ gây tác hại gì?

3. Thực hành tư thế đúng ở mỗi hình trên.

Hoạt động vận dụng

Chia sẻ với bạn cách em đã làm để phòng tránh vẹo cột sống.

Bài làm:

Hoạt động khám phá

1. Các yêu cầu về tư thế ngồi học để cột không bị cong vẹo:

  • Mắt cách vở khoảng 30 cm
  • Lưng thẳng
  • Hai tay đặt trên bàn.

2. Tư thế học của em chưa đúng vì chưa cách vở 30cm và chưa ngồi thẳng lưng.

Hoạt động thực hành

1. Các hình có tư thế đúng là: 1b, 2b, 3b và 4a.

2. Nếu thực hiện tư thế sai như mỗi hình trên sẽ gây đến đau hoặc vẹo cột sống.

3. Thực hành tư thế đúng ở mỗi hình trên.

Hoạt động vận dụng

Để phòng tránh cong vẹo cột sống em cần có tư thế ngồi học đúng, tư thế đúng khi đi hoặc đứng hoặc mang vác đò vật nặng .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021