Em cần chuẩn bị trang phục và đồ dùng như thế nào cho buổi quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Em cần chuẩn bị trang phục và đồ dùng như thế nào cho buổi quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

Hoạt động khám phá

1. Tìm kiếm các cây và con vật sống ở khu vực đó.

2. Mô tả môi trường sống của thực vật và động vật nơi em quan sát.

3. Tìm hiểu việc làm của con người làm cho môi trường sống của thực vật và động vật ở đó thay đổi.

4. Hoàn thành phiếu quan sát.

Hoạt động vận dụng

Thảo luận về các việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi em đã quan sát theo gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 19: Thực vật và động vật quanh em

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Em cần chuẩn bị trang phục gọn gàng, giày dép thoải mái để đi bộ, mũ, nón, giấy, bút để ghi chép cho buổi quan sát môi trường sống của thực vật và động vật .

Hoạt động khám phá

Quan sát môi trường sung quanh em và hoàn thành phiếu quan sát:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 19: Thực vật và động vật quanh em

Hoạt động vận dụng

Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

  • Việc nên làm: nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, không xả nước thải ra môi trường, chặt phá cây,...
  • Việc không nên làm: lấp ao hồ, chặt cây phá rừng, đốt rừng, xả thải ra các ao, hồ, sông, suối,...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021