Nơi em sống có những cây gì? Chúng sống ở môi trường nào?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Nơi em sống có những cây gì? Chúng sống ở môi trường nào?

2. Hãy hỏi bạn về tên và nơi sống của cây trong mỗi thẻ hình dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

3. Hãy gắn thẻ hình ở trên vào môi trường sống phù hợp trong bức tranh sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

Hoạt động vận dụng

1. Quan sát hình dưới đây và giải thích vì sao khi cây lục bình đưa lên cạn một thời gian lại bị héo.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của cây bị thay đổi?

Bài làm:

Hoạt động thực hành

1. Nơi em đang sống có cây xưa, cây hoa sữa, cây phượng, cây si. Chúng đều sống ở môi trường trên cạn.

2. - Cây đu đủ sống ở trong vườn.

- Cây hoa súng sống ở ao, hồ.

- Cây lúa sống ở ruộng.

- Cây bèo tây sống ở ao, hồ.

- Cây xấu hổ sống ở các ven đường.

Hoạt động vận dụng

1. Khi đưa cây lục bình lên cạn thì nó bị héo là do thay đổi mội trường sống, cây lục bình sống ở dưới nước nên đưa lên cạn nó sẽ bị héo.

2. Nếu môi trường sống của cây bị thay đổi, cây có thể héo hoặc chết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021