[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: một số thiên tai thường gặp trang 108 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

Hoạt động khám phá

1. Em đã từng thấy hiện tượng thiên tai nào như trong các hình dưới đây? Quan sát và nói tên hiện tượng thiên tai ở mỗi hình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • Hoàn thành bảng dựa vào các cụm từ gợi ý: có sấm sét, gió giật, nước sông dâng cao, ruộng nứt nẻ,...

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • Nêu một số rủi ro dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra những thiên tai đó.

2. Hoạt động nào của con người trong các hình sau có thể làm giảm hoặc tăng thêm thiên tai? Vì sao?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Em hãy đọc thông tin sau đây và kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

2. Nói với bạn về thiệt hại do những thiên tai đó gây ra theo sơ đồ gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Hoạt động vận dụng

1. Hỏi người thân về thiên tai gần nhất xảy ra ở địa phương và hoàn thành phiếu điều tra.

2. Nói với bạn những điều em đã tìm hiểu được về thiên tai.

3. Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn học sinh gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021