[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Hoạt động mua bán hàng hóa trang 42 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Kể tên một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của gia đình em.

Hoạt động khám phá

Quan sát hình và cho biết:

1. Tên của các loại hàng hóa.

2. Sự cần thiết của những loại hàng hóa đó đối với gia đình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

Hoạt động thực hành

1. Kể tên những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống của gia đình em.

2. Nếu thiếu các hàng hóa đó, cuộc sông của em và gia đình sẽ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động khám phá

Quan sát các hình dưới đây và cho biết:

1. Hoạt động mua và bán hàng hóa thường diễn ra ở đâu?

2. Những điểm khác nhau trong cách trình bày, mua, bán hàng hóa ở những nơi đó.

3. Vì sao cần lựa chọn hàng hóa trước khi mua?

Hoạt động thực hành

Chuẩn bị cho năm học mới, em cùng các bạn lập kế hoạch mua đồ dùng học tập.

1. Hãy kể tên những đồ dùng học tập cần mua.

2. Lập danh sách mua các loại đồ dùng đó theo thứ tự ưu tiên.

Hoạt động vận dụng

Em hãy đề xuất cách lựa chọn khi mua một loại hàng hóa.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021