1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu:

 • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

2, Hãy viết các việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật theo gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

Hoạt động vận dụng

1. Em sẽ nói và làm gì trong tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

2. Hãy tìm hiểu về việc làm của những người dân địa phương em làm cho môi trường sống cua thực vật và động vật bị thay đổi.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

Bài làm:

Hoạt động thực hành

1. Việc làm của con người:

Việc làm có lợi:

 • Chăm sóc và bảo vệ cây
 • Vớt rác ở sông, hồ
 • Để rác đúng nơi quy định

Việc làm gây hại:

 • Chặt phá rừng
 • Sử dụng phân hóa học
 • Lấp ao, hồ.

2. Việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật:

 • Để rác đúng nơi quy định
 • Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
 • Không chặt phá, phá hoại cây cối.
 • Tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường cho bạn và bè và người thân.

Hoạt động vận dụng

1. Trong tình huống đó, nếu là em, e sẽ ngăn cản hành động vứt rác xuống hồ của em gái và vứt rác đúng nơi quy định.

2. Những việc làm của người dân địa phương em làm cho môi trường sóng của động vật và thực vật bị thay đổi đó là quy hoạch ruộng đất thành khu dân cư, xây các nhà máy, xí nghiệp.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021