Kể tên và nơi sống của các cây mà em biết.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở rộng

Kể tên và nơi sống của các cây mà em biết.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát, nói tên và nơi sống của cây trong mỗi hình dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

2. Các cây đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước?

3. Phân loại các cây mà em biết dựa vào nơi sống, môi trường sống và hoàn thành bảng theo mẫu:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Một số cây mà em biết: hoa hồng sông trên cạn, hoa sen sống trong đầm, cây nhãn sống trên cạn,...

Hoạt động khám phá

1.

  • Hoa súng sống ở trong ao, hồ.
  • Rau muống nước sống ở ruộng.
  • Cây xương rồng sống ở xa mạc.
  • Cây đước sống ở ven biển chống ngập mặn.
  • Cây chuối sống ở trên vườn.
  • Cây dừa sống ở trên vườn.
  • Cây rêu sống ở nơi có độ ẩm cao như mái nhà.

2. Các cây đó có cây sống ở môi trường trên cạn là: cây xương rồng, cây chuối, cây dừa, cây rêu.

Có cây sống ở môi trường dưới nước là: hoa súng, cây đước, rau muống.

3.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức