[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Tìm hiểu cơ quan hô hấp trang 86 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Dùng tay bịt mũi, nín thở và đếm nhẩm từ 1 đến 5 rồi cho biết:

  • Em có cảm giác như thế nào?
  • Em có biết cơ quan nào thực hiện hoạt động thở không?

Hoạt động khám phá

1. Quan sát hình dưới đây, chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

2. Em hãy đặt tay lên ngực, thực hiện động tác hít thở sâu bằng mũi, cho biết lồng ngực thay đổi như thế nào khi hít vào và thở ra.

3. Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi:

  • Hình nào thể hiện hoạt động hít vào? Hình nào thể hiện hoạt động thở ra? Vì sao em biết?
  • Chỉ đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.
  • Cơ quan hô hấp có chức năng gì?
  • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

Quan sát mô hình cơ quan hô hấp dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

1. Các bộ phận a, b, c ở mô hình tương ứng với bộ phận nào của cơ quan hô hấp?

2. Nêu sự thay đổi của hai quả bóng khi thổi vào đầu ống hút. Hoạt động này giống với hoạt động hí vào hay thở ra?

3. Dùng tay giữ chặt ống hút và thổi. Em thấy hai quả bóng có gì thay đổi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu có vật rơi vào khí quản hoặc phế quản?

Hoạt động vận dụng

1. Em sẽ nói và làm gì khi gặp các tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

2. Nếu thêm tình huống có thể dẫn đến nguy cơ tắc đường hô hấp và đề xuất cách phòng tránh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem