Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

Hoạt động khám phá

1. Em đã từng thấy hiện tượng thiên tai nào như trong các hình dưới đây? Quan sát và nói tên hiện tượng thiên tai ở mỗi hình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • Hoàn thành bảng dựa vào các cụm từ gợi ý: có sấm sét, gió giật, nước sông dâng cao, ruộng nứt nẻ,...

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • Nêu một số rủi ro dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra những thiên tai đó.

2. Hoạt động nào của con người trong các hình sau có thể làm giảm hoặc tăng thêm thiên tai? Vì sao?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Khi mưa quá to và gió quá lớn có thể xảy ra lũ quét, sạt lở,...

Hoạt động thực hành

1. Tên các hiện tượng thiên tai lần lượt trong các hình là: sấm sét, sạt lở, bão, bão tuyết, hạn hán và lũ lụt.

Em đã từng thấy sấm sét và bão.

  • Hoàn thành bảng

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • Khi xảy ra những thiên tai đó có thể gây nhiều thiệt hại như mất mùa, vật nuôi bị chết, nhà cửa bị cuốn trôi, con người nguy hiểm đến tính mạng.

2. Hoạt động trồng rừng của con người có thể làm giảm thiên tai.

Hoạt động phá rừng, đốt rùng của con người có thể làm tăng thiên tai.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức