[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Các thế hệ trong gia đình trang 6 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Giới thiệu với các bạn về các thành viên trong gia đình em?

Hoạt động khám phá

1. Em hãy nêu các thành viên trong gia đình Hoa từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi

2. Gia đình hoa có nhiều thế hệ cùng chung sống. Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ

  • Gia đình Hoa có mấy thế hệ?
  • Chỉ và nói các thành viên cùng thế hệ trong fia đình Hoa

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Hãy vẽ, dán ảnh hoặc viết tên từng thành viên trong gia đình em theo sơ đồ gợi ý đây

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

2. Giới thiệu sơ đồ các thế hệ trong gia đình em

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động khám phá

Quan sát hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giữa các thế hệ

2. Tại sao mọi người trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ với nhau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

Nếu gặp những tình huống sau, em sẽ nói và làm gì?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động vận dụng

1. Kể những việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với các thành viên trong gia đình mình

2. Em thích việc nào nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem