Dùng tay bịt mũi, nín thở và đếm nhẩm từ 1 đến 5 rồi cho biết:

 • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Dùng tay bịt mũi, nín thở và đếm nhẩm từ 1 đến 5 rồi cho biết:

 • Em có cảm giác như thế nào?
 • Em có biết cơ quan nào thực hiện hoạt động thở không?

Hoạt động khám phá

1. Quan sát hình dưới đây, chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

2. Em hãy đặt tay lên ngực, thực hiện động tác hít thở sâu bằng mũi, cho biết lồng ngực thay đổi như thế nào khi hít vào và thở ra.

3. Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi:

 • Hình nào thể hiện hoạt động hít vào? Hình nào thể hiện hoạt động thở ra? Vì sao em biết?
 • Chỉ đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.
 • Cơ quan hô hấp có chức năng gì?
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Dùng tay bịt mũi, nín thở và đếm nhẩm từ 1 đến 5 rồi cho biết:

 • Em đầu tiên sẽ cảm thấy khó thở, sau đó cảm thấy ngộp thở.
 • Theo em, cơ quan thực hiện hoạt động thở là mũi, phế quản, khí quản và phổi.

Hoạt động khám phá

1. Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp là: mũi, khí quản, phế quản và phổi.

2. Khi đặt tay lên ngực và thực hiện hít thở thật sâu, em thấy lồng ngược xẹp xuống khi hít vào, thở ra thì lồng ngực căng phồng lên.

3.

 • Hình 3a thể hiện hoạt động hít vào, hifng 3b thể hiện hoạt động thở ra.
 • Đường đi của không khí khi hít vào là: mũi, khí quản, phế quản, phổi.
 • Đường đi của không khí khi thở ra là: phổi, phế quản, khí quản, mũi.
 • Cơ quan hô hấp có chức năng giúp chúng ta luôn có đủ lượng không khí cung cấp cho các bộ phận để sống.
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021