Quan sát các hình dưới đây và cho biết:

  • 1 Đánh giá

Hoạt động khám phá

Quan sát các hình dưới đây và cho biết:

1. Hoạt động mua và bán hàng hóa thường diễn ra ở đâu?

2. Những điểm khác nhau trong cách trình bày, mua, bán hàng hóa ở những nơi đó.

3. Vì sao cần lựa chọn hàng hóa trước khi mua?

Hoạt động thực hành

Chuẩn bị cho năm học mới, em cùng các bạn lập kế hoạch mua đồ dùng học tập.

1. Hãy kể tên những đồ dùng học tập cần mua.

2. Lập danh sách mua các loại đồ dùng đó theo thứ tự ưu tiên.

Hoạt động vận dụng

Em hãy đề xuất cách lựa chọn khi mua một loại hàng hóa.

Bài làm:

Hoạt động khám phá

1. Hoạt động mua bán hàng hóa thường diễn ra ở các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng hoặc chợ truyền thống.

2. Mua bán hàng hóa ở siêu thị thì sẽ được trưng bày trên kệ hàng, được tự do lựa chọn đồ mình cần, giá cả được niêm yết có sẵn trên từng kệ hàng, nhiều nhãn hàng để lựa chọn,...

Mua bán hàng hóa ở chợ truyền thống sẽ được bày trên sạp. diễn ra chủ yếu vào buổi sáng, có chủ bán của từng sạp hàng và có thể trả giá.

3. Khi mua hàng hóa cần lựa chọn vì sẽ giúp chúng ta chọn được thực phẩm tươi ngon, đảo bảo chất lượng, biết rõ nguồn gốc, xuất xứ và ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Hoạt động thực hành

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

Hoạt động vận dụng

Cách lựa chọn khi mua một loại hàng hóa: chọn thực phẩm tươi, chưa bị ngả màu, héo, úa; hàng hóa có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021