Em sẽ nói và làm gì khi thấy người thân đã uống rượu, bia mà vẫn lái xe? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Em sẽ nói và làm gì khi thấy người thân đã uống rượu, bia mà vẫn lái xe? Vì sao?

2. Em sẽ làm gì trong tình huống sau?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 14: Cùng tham gia giao thông

Hoạt động vận dụng

Hãy viết hoặc vẽ tranh tuyên truyền thực hiện an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông và chia sẻ với bạn.

Bài làm:

Hoạt động thực hành

1. Khi thấy người thân đã uống rượu, bia mà vẫn định lái xe em sẽ khuyên và ngăn cản, sau đó có thể gọi xe taxi về nhà.

2. Em sẽ nói cho bạn biết vô cùng nguy hiểm vì đoàn tàu sắp đến và kéo bạn trở lại.

Hoạt động vận dụng

Khi tham gia giao thông, chúng ta cần tuân thủ quy định khi đi trên các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức