[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 6: Chào đón ngày khai giảng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Chào đón ngày khai giảng trang 23 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Ngày khai giảng diễn ra khi nào? Em nhớ nhất hoạt động nào trong ngày đó.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát hình trang 24, 25 và kể các hoạt động diễn ra trong lễ khai giảng.

2. Nêu ý nghãi của ngày khai giảng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 6: Chào đón ngày khai giảng

Hoạt động thực hành

Lễ khai giảng ở trường em có hoạt động nào khác? Kể tên hoạt động đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động khám phá

1. Các bạn trong hình đã tham gia những hoạt động nào ngoài lễ khai giảng?

2. Em có nhận xét gì về sự tham gia của các bạn?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 6: Chào đón ngày khai giảng

Hoạt động thực hành

1. Nói với bạn những hoạt động em đã tham gia trong ngày khai giảng. Em thích nhất hoạt động nào? Vì sao?

2. Chia sẻ với bạn cảm nhận của em về ngày khai giảng.

Hoạt động vận dụng

Hãy nói mong muốn của em về ngày khai giảng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem