[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Thực vật sống ở đâu? trang 58 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở rộng

Kể tên và nơi sống của các cây mà em biết.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát, nói tên và nơi sống của cây trong mỗi hình dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

2. Các cây đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước?

3. Phân loại các cây mà em biết dựa vào nơi sống, môi trường sống và hoàn thành bảng theo mẫu:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Nơi em sống có những cây gì? Chúng sống ở môi trường nào?

2. Hãy hỏi bạn về tên và nơi sống của cây trong mỗi thẻ hình dưới đây.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

3. Hãy gắn thẻ hình ở trên vào môi trường sống phù hợp trong bức tranh sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

Hoạt động vận dụng

1. Quan sát hình dưới đây và giải thích vì sao khi cây lục bình đưa lên cạn một thời gian lại bị héo.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu?

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của cây bị thay đổi?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem