Ngày khai giảng diễn ra khi nào? Em nhớ nhất hoạt động nào trong ngày đó.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Ngày khai giảng diễn ra khi nào? Em nhớ nhất hoạt động nào trong ngày đó.

Hoạt động khám phá

1. Quan sát hình trang 24, 25 và kể các hoạt động diễn ra trong lễ khai giảng.

2. Nêu ý nghãi của ngày khai giảng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 6: Chào đón ngày khai giảng

Hoạt động thực hành

Lễ khai giảng ở trường em có hoạt động nào khác? Kể tên hoạt động đó.

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Ngày khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9 hằng năm. Em nhớ nhất là lễ diễu hành của toàn trường.

Hoạt động khám phá

1. Các hoạt động diễn ra trong lễ khai giảng: chào cờ, diễu hành, bài phát biểu của hiệu trưởng, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai giảng, chương trình văn nghệ.

2. Ý nghĩa của ngày khai giảng: chào đón các bạn học sinh mới, ngày tựu trường gặp lại thầy cô, bạn bè sau kì nghỉ hè dài.

Hoạt động thực hành

Lễ khai giảng ở trường em thường có hoạt động khác như khen thưởng các học sinh có thành tích xuất xắc, biểu dương các giáo viên dạy giỏi,..

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021