Khi bị ngã em cảm thấy như thế nào? Cơ quan nào dễ bị thương nhất khi ngã?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Khi bị ngã em cảm thấy như thế nào? Cơ quan nào dễ bị thương nhất khi ngã?

Hoạt động khám phá

Quan sát hình dưới đây và nêu các việc làm cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Hoạt động thực hành

1. Kể những việc làm có lợi cho cơ quan vận động?

2. Em đã thực hiện được những việc làm nào?

Hoạt động vận dụng

1. Quan sát hình sau và giải thích vì sao tay bạn Minh phải bố bột.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

2. Theo em, cần chú ý điều gì khi chơi thể thao để bảo vệ cơ quan vận động?

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Khi bị ngã em cảm thấy đau, nhức. Cơ quan dễ bị tổn thương nhất khi ngã là các cơ tay, cơ chân, xương tay, xương chân, khớp vai,...

Hoạt động khám phá

  • Hình 1: hai bạn nhỏ đang chơi cầu lông.
  • Hình 2: bạn nam đang học bài.
  • Hình 3: bạn nữ đang ăn cơm.
  • Hình 4: hai bạn nhỏ đang đi xe đạp.

Các ciệc làm cần thiết để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động là vận động và ngồi học đúng tư thế, ăn uống đầy đủ, luyện tập thể dục đầu đủ và tránh không để bị trấn thương.

Hoạt động thực hành

1. Những việc làm có lợi cho cơ quan vận động là tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngồi học đúng tư thế và cẩn thận thi chơi thể thao.

2. Em đã thực hiện được ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên.

Hoạt động vận dụng

1. Tay bạn Minh phải bó bột vì Minh tranh bóng dẫn đến va chạm mạnh bị chấn thương.

2. Khi chơi thể thao để bảo vệ cơ quan vận động em sẽ cẩn thận tránh các cơ quan dễ bị tổn thương trên cơ thể và chơi đúng tư thế.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức