1. Chia sẻ với bạn: Lớn lên, em thích làm nghề gì? Vì sao em thích làm nghề đó?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với bạn: Lớn lên, em thích làm nghề gì? Vì sao em thích làm nghề đó?

2. Cùng bạn xây dựng và thực hiện kế hoạch "Tủ sách ửng hộ vùng khó khăn". Vì sao em muốn thực hiện kế hoạch đó?

Bài làm:

1. Lớn lên mình muốn làm tiếp viên hàng không. Vì mình yêu bầu trời, mình muốn được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn mỗi ngày và mình sẽ được đi rất nhiều nước trên thế giới.

2. Em muốn thực hiện kế hoạch đó vì muốn giúp đỡ những bạn ở vùng khó khăn có sách học mỗi ngày, tiếp thêm kiến thức, đưa thế giới đến gần hơn với các bạn.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021