1. Quan sát và cho biết hai hình dưới đây có điểm gì khác và giống nhau. Vì sao có sự khác nhau đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của thực vật và động vật tiếp tục bị tàn phá?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động khám phá

1. Quan sát và cho biết hai hình dưới đây có điểm gì khác và giống nhau. Vì sao có sự khác nhau đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của thực vật và động vật tiếp tục bị tàn phá?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

2. Những việc làm trong từng hình sau có tác hại gì đối với môi trường sống của thực vật và động vật?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

3. Quan sát và kể tên các việc làm trong mỗi hình sau. Những việc làm đó mang lại lợi ích gì cho môi trường sống của thực vật và động vật?

Bài làm:

Hoạt động khám phá

1. Hai hình hoàn toàn khác nhau, hình 1 là môi trường trong xanh, sạch sẽ, các con vật bay lượn khắp nơi; còn hình 2 là môi trường bị ô nhiễm, đầy rác thải, không còn động vật anfo sống được ở đó nữa.

Sự khác nhau đó là do rác thải làm ô nhiễm môi trường sống của động vật.

Nếu môi trường sống của thực vật và động vật tiếp tục bị tàn phá thì chúng sẽ không còn nơi cư trú và sinh sống.

2. Những việc làm trong hình là vứt rác bừa bãi, chặt phá rừng, sử dụng thuốc trừ sâu và xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Đó là những việc làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, không chỉ vậy nó còn đang hủy hoại đi môi trường sống của thực vật và động vật.

3. Những việc làm trong các hình là trồng và chăm sóc rừng, nhặt rác, bảo tồn thiên nhiên và xử lí rác thải.

Những việc làm đó mang lại lợi ích cho môi trường sống của thực vật và động vật như tạo môi trường sống mới, bảo vệ và không hủy hoại đi môi trường sống của thục động vật.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021