Kể tên một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của gia đình em.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Kể tên một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của gia đình em.

Hoạt động khám phá

Quan sát hình và cho biết:

1. Tên của các loại hàng hóa.

2. Sự cần thiết của những loại hàng hóa đó đối với gia đình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

Hoạt động thực hành

1. Kể tên những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống của gia đình em.

2. Nếu thiếu các hàng hóa đó, cuộc sông của em và gia đình sẽ như thế nào?

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của gia đình em: thịt, cá, rau, hoa quả, ti vi, tủ lạnh, quạt,...

Hoạt động khám phá

1. Tên các loại hàng hóa: Thực phẩm, đồ điện tử, mũ bảo hiểm, xe máy, tủ thuốc, đồng dùng học tập.

2. Những hàng hóa đó là những đồ dùng cần thiết đối với cuộc sống hằng ngày của gia đình em. Nếu không có nó sẽ rất khó khăn trong việc sinh hoạt.

Hoạt động thực hành

1. Tên những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống của gia đình em: gạo, thịt, thức ăn, nước, dầu ăn, nước mắm, đồ gia dụng, đồ dùng học tập, trang phục,...

2. Nếu thiếu những hàng hóa đó, cuộc sông của gia đình em sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại vì đó là những đồ dùng thiết yếu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021