[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình trang 10 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Hãy kể tên công việc hoặc nghề nghiệp của người lớn mà em biết.

Hoạt động khám phá

1. Tìm hiểu về công việc hoặc nghề nghiệp của người lớn trong gia đình em theo gợi ý dưới đây:

  • Tên công việc hoặc nghề nghiệp.
  • Lợi ích của công việc hoặc nghề nghiệp.

2. Chỉ và nói về công việc hoặc nghề nghiệp của những người trong các hình sau.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp cua người lớn trong gia đình

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp cua người lớn trong gia đình

3. Hoàn thành phiếu học tập theo gợi ý sau về một công việc hoặc nghề nghiệp trong các hình trên.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp cua người lớn trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Kể tên một số công việc hoặc nghề nghiệp có thu nhập khác mà em biết.

2. Nói về nghề nghiệp của một người lớn trong gia đình em.

Hoạt động khám phá

1. Thông tin nào trong các hình dưới đây cho em biết đó là công việc tình nguyện không nhận lương?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

2. Những công việc trên mang lại lợi ích gì cho mọi người và xã hội?

Hoạt động thực hành

1. Thảo luận và kể thêm một số công việc tình nguyện không nhận lương khác.

2. Em và người thân trong gia đình đã từng tham gia công việc tình nguyện nào? Công việc đó mang lại lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với bạn: Lớn lên, em thích làm nghề gì? Vì sao em thích làm nghề đó?

2. Cùng bạn xây dựng và thực hiện kế hoạch "Tủ sách ửng hộ vùng khó khăn". Vì sao em muốn thực hiện kế hoạch đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức