[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 19: Thực vật và động vật quanh em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Thực vật quang em trang 72 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Em cần chuẩn bị trang phục và đồ dùng như thế nào cho buổi quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

Hoạt động khám phá

1. Tìm kiếm các cây và con vật sống ở khu vực đó.

2. Mô tả môi trường sống của thực vật và động vật nơi em quan sát.

3. Tìm hiểu việc làm của con người làm cho môi trường sống của thực vật và động vật ở đó thay đổi.

4. Hoàn thành phiếu quan sát.

Hoạt động vận dụng

Thảo luận về các việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi em đã quan sát theo gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 19: Thực vật và động vật quanh em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021