[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: luyện tập ứng phó với thiên tai trang 112 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động mở đầu

Hình bên mô tả những thiệt hại do thiên tai nào gây ra? Theo em, chúng ta cần làm gì để ứng phó với thiên tai đó?

Hoạt động khám phá

1. Thiên tai gây ra những rủi ra, thiệt hại khác nhau.

  • Quan sát hình dưới đây và nêu các biện pháp phòng tránh thiêm tai.
  • Việc làm trong mỗi hình dưới đây để ứng phó với thiên tai nào?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

2. Quan sat và cho biết các bạn trong hình sau đang gặp tjieen tai nào? Nhận xét cách xử lí của các bạn trong mỗi hình.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

Hoạt động vận dụng

1. Nếu nơi em sống sắp xảy ra bão lớn, em cần làm gì để phòng tránh bão?

2. Chia sẻ với người thân cách phòng tánh thiên tai.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021