Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 4 (Cả 3 bộ sách)

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây giúp thầy cô đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Âm nhạc lớp 4 năm học 2022 - 2023.

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Cánh Diều

Phòng GDĐT …….

Trường Tiểu học….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Âm nhạc (Cánh diều)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Mở đầu

trang 5

Thể hiện hình tiết tấu

Lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát

không phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 2

Mở đầu

trang 13

Vận động cơ thể theo tiếng đàn với nhịp độ thay đôi

Xem tranh minh họa đoán chủ đề

không có tính kết nối với nội dung bài học

Chủ đề 3

Mở đầu

trang 21

Thể hiện tiết tấu bằng nhạc cụ gõ hoặc vận động cơ thể

Lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát

không phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 5

trang 37

Thể hiện tiết tấu bằng nhạc cụ gõ hoặc vận động cơ thể

Khám phá vùng đất Tây Nguyên qua tranh ảnh hoặc video

Để có tính liên kết cao với nội dung Hát

…., ngày …. tháng năm

GIÁO VIÊN GÓP Ý

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Kết nối tri thức

Phòng GDĐT….

Trường Tiểu học …..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Âm nhạc (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 2: Giai điệu quê hương

Thể hiện nhạc cụ gõ

Trang 18 Nhạc cụ gõ

Gõ đệm cho bài hát Chim sáo

kết hợp 2 mẫu tiết tấu

- Nên dùng 1 mẫu tiết tấu cho toàn bài

Học sinh dễ bị lẫn

Chủ đề 5: Thiên nhiên tươi đẹp

Trang 42: Kiến thức mới - Luyện tập

Lý thuyết âm nhạc

Nên học nội dung Hát

Phù hợp hơn với hoạt động khởi động trang 41

…., ngày …. tháng năm

GIÁO VIÊN GÓP Ý

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Chân trời sáng tạo

Phòng GDĐT …

Trường Tiểu học ….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Âm nhạc (Chân trời sáng tạo)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Lý thuyết âm nhạc

trang 9

1. Khuông nhạc

2. Vị trí các nốt nhạc trên khuông

3. Khóa son

4. Bảy nốt nhạc

1. Khuông nhạc

2. Khóa son

3. Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc (7 nốt nhạc)

Nên kết hợp mục 2 và mục 4 thành 1. Tránh lặp đi lặp lại khi giới thiệu hoặc hướng dẫn cho học sinh.

Lý thuyết âm nhạc

trang 22

Giới thiệu dòng kẻ phụ

Kết hợp giới thiệu dòng kẻ phụ luôn ở phần lý thuyết âm nhạc trong chủ đề 1

Liên quan đên nốt Đô (nằm ở dòng kẻ phụ) đã được giới thiệu vị trí nốt nhạc ở tiết trước

…., ngày …. tháng năm

GIÁO VIÊN GÓP Ý

Tham khảo nội dung đầy đủ tại file tải!

Tham khảo thêm tài liệu

KhoaHoc tổng hợp và đăng tải Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc đầy đủ của cả ba bộ sách mới là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và cánh diều giúp các thầy cô tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.

Liên kết tải về
Tài liệu tham khảo khác