Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 4 (Cả 3 bộ sách)

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây giúp thầy cô đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023.

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức

Đang cập nhật

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt Cánh Diều

Đang cập nhật

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo

Đang cập nhật

Tham khảo nội dung đầy đủ tại file tải!

Tham khảo thêm tài liệu

KhoaHoc tổng hợp và đăng tải Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Việt đầy đủ của cả ba bộ sách mới là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và cánh diều giúp các thầy cô tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.

Tài liệu tham khảo khác