Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường?

Bài làm:

Các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường:

- Duy trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái quyết định đến đời sống con người.

- Đảm bảo sự giàu có của nguồn gen.

- Sử dụng hợp lý tài nguyên trong giới hạn khôi phục được.

- Đảm bảo chất lượng môi trường.

- Ổn định dân số.

- Ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát và cải tạo môi trường.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12