Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 200 – sgk địa lí 12

Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm?

Bài làm:

Đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, nước ta hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm:

  • Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: gồm các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.
  • Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: gồm các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
  • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: gồm các tỉnh/thành phố TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Sau năm 2000, nước ta vẫn giữ nguyên ba vùng kinh tế trọng điểm nhưng các vùng được mở rộng hơn.

  • Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: thêm 3 tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
  • Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: thêm tỉnh Bình Định.
  • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: thêm 4 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12