Hình ảnh chiếc xe ở phần đầu và phần kết bài thơ có gì thay đổi? Ý nghĩa nghệ thuật của điều này?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hình ảnh chiếc xe ở phần đầu và phần kết bài thơ có gì thay đổi? Ý nghĩa nghệ thuật của điều này?

Bài làm:

  • Hình ảnh chiếc xe ở phần đầu và phần cuối bài thơ đều được tác giả tái hiện với những sự khó khăn. Ở phần đầu, chiếc xe hiện lên trong hoàn cảnh không có cửa kính.
  • Đến phần cuối, chiếc xe như tăng thêm phần hỏng hóc: không có kính, không đèn, không có múi xe, thùng xe bị trầy xước.

Như vậy, vẫn là những chiếc xe ra chiến trường nhưng sự khó khăn, tồi tàn ngày càng tăng thêm, thử thách nhiều hơn với những người lính.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021