Hoàn thành bảng sau vào vở để khái quát nội dung chính của từng phần trong văn bản:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản

2. Tìm hiểu văn bản

a) Hoàn thành bảng sau vào vở để khái quát nội dung chính của từng phần trong văn bản:

Phần

Nội dung chính

Phần 1: từ “Chúng ta đang ở đâu?” đến “vận mệnh thế giới”

Kho vũ khí hạt nhân có nguy cơ hủy diệt trái đất, đe dọa nghiêm trọng vận mệnh thế giới.

Phần 2: từ “niềm an ủi duy nhất” đến “cho toàn thế giới”

Phần 3: từ “Một nhà tiểu thuyết” đến “điểm xuất phát của nó”

Phần 4: từ “Chúng ta đến đây” đến “bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này”

Bài làm:

Phần

Nội dung chính

Phần 1: từ “Chúng ta đang ở đâu?” đến “vận mệnh thế giới”

Kho vũ khí hạt nhân có nguy cơ hủy diệt trái đất, đe dọa nghiêm trọng vận mệnh thế giới.

Phần 2: từ “niềm an ủi duy nhất” đến “cho toàn thế giới”

Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân làm mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn của toàn thế giới.

Phần 3: từ “Một nhà tiểu thuyết” đến “điểm xuất phát của nó”

Chạy đua vũ trang không những là đi ngược lại lí trí của loài người mà còn đi ngược với quy luật tiến hoá của tự nhiên.

Phần 4: từ “Chúng ta đến đây” đến “bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này”

Phải đấu tranh vì một thế giới không có chiến tranh.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1