Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua thấu kính

  • 1 Đánh giá

IV. Sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính

1. Thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm: sgk trang 131

Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT

Lần thí nghiệmKhoảng cách từ vật tới thấu kính (d)Đặc điểm của ảnh
Thật hay ảoChiều của ảnh so với chiểu của vậtĐộ lớn của ảnh so với vật
1d < f
2d = f
3f < d < 2f
4d = 2f
5d > 2f
6Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song)

Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK

Lần thí nghiệmKhoảng cách từ vật tới thấu kính (d)Đặc điểm của ảnh
Thật hay ảoChiều của ảnh so với chiểu của vậtĐộ lớn của ảnh so với vật
1d < f
2d = f
3f < d < 2f
4d = 2f
5d > 2f
6Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song)

Bài làm:

Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT

Lần thí nghiệmKhoảng cách từ vật tới thấu kính (d)Đặc điểm của ảnh
Thật hay ảoChiều của ảnh so với chiểu của vậtĐộ lớn của ảnh so với vật
1d < fẢoCùng chiềuLớn hơn
2d = fTạo ảnh ở vô cùng
3f < d < 2fThậtNgược chiềuLớn hơn
4d = 2fThậtNgược chiềuBằng vật
5d > 2fThậtNgược chiềuNhỏ hơn
6Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song)ThậtNgược chiềuNhỏ hơn

Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK

Lần thí nghiệmKhoảng cách từ vật tới thấu kính (d)Đặc điểm của ảnh
Thật hay ảoChiều của ảnh so với chiểu của vậtĐộ lớn của ảnh so với vật
1d < fẢoCùng chiềuNhỏ hơn
2d = fẢoCùng chiềuNhỏ hơn
3f < d < 2fẢoCùng chiềuNhỏ hơn
4d = 2fẢoCùng chiềuNhỏ hơn
5d > 2fẢoCùng chiềuNhỏ hơn
6Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song)ẢoCùng chiềuNhỏ hơn

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9