Khái quát trình tự lập luận của đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng một sơ đồ.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Khái quát trình tự lập luận của đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng một sơ đồ.

Bài làm:

Nguyên lí nhân nghĩa

Yên dân

Trừ bạo

Nền độc lập của đất nước Đại Việt

Văn hiến

Lãnh thổ

Phong tục tập quán

Lịch sử

Các triều đại

Sức mạnh của nhân nghĩa và sự thất bại tất yếu của kẻ xâm lược

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2