Khí Z là hợp chất của nito và oxi, có tỉ khối so với hidro bằng 22

  • 1 Đánh giá

4. Khí Z là hợp chất của nito và oxi, có tỉ khối so với H2 bằng 22

a, Tính khối lượng mol phân tử của khí Z

b, Lập công thức phân tử của khí Z

c, Tính tỉ khối của khí Z so với không khí (Mkk= 29 gam/mol)

Bài làm:

a,

(gam/mol)

b, Gọi công thức cần tìm là: NxOy

Ta có:

x, y là các số nguyên dương

xy
11,875Loại
21thỏa mãn: N2O
30,125Loại

Vậy CTHH: N2O

c, Tỉ khối của khí Z so với chất khí là:

  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021