Để tiết kiệm và nâng cao chất lượng sơn, người ta có thể dùng kĩ thuật phun sơn tĩnh điện. Hãy tìm hiểu, người ta đã ứng dụng sự nhiễm điện trong kĩ thuật này như thế nào.

  • 1 Đánh giá

2. Để tiết kiệm và nâng cao chất lượng sơn, người ta có thể dùng kĩ thuật phun sơn tĩnh điện. Hãy tìm hiểu, người ta đã ứng dụng sự nhiễm điện trong kĩ thuật này như thế nào.

Bài làm:

Bởi vì trong phương pháp phun sơn thông thường, một lượng sơn khá lớn bị bắn ra ngoài vật cần sơn. Trong phương pháp phun sơn tĩnh điện lực hút giữa vật cần sơn với các hạt sơn làm giảm đáng kể lượng sơn bắn ra ngoài và lực hút đó làm sơn mịn hơn và bám chắc hơn.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST