Lập bảng thống kê những văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn 8 theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

2. Ôn tập văn bản nhật dụng

a) Lập bảng thống kê những văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn 8 theo mẫu sau:

Văn bản

Tác giả

Nội dung chính

Phương thức biểu đạt

Bài làm:

Văn bản

Tác giả

Nội dung chính

Phương thức biểu đạt

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội

Môi trường

Thuyết minh

Ôn dịch, thuốc lá

Nguyễn Khắc Viện

Tệ nạn ma túy, thuốc lá

Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm

Bài toán dân số

Thái An

Dân số và tương lai loài người

thuyết minh và Nghị luận

  • 795 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021