Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 156 – sgk lịch sử 11

Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương?

Bài làm:

Tên khởi nghĩa

Thời gian

Người lãnh đạo

Địa bàn hoạt động

Hoạt động chính

Khởi nghĩa Ba Đình

1886 - 1887

Phạm Bành

Đinh Công Tráng

Nga Sơn – Thanh Hóa

Xây dựng chiến tuyến, phòng thủ kiên cố

Chặn các cuộc hành quân của địch để tiêu diệt

Khởi nghĩa Bãi Sậy

1883 - 1892

Nguyễn Thiện Thuật

Vùng lau sậy ở Khoái Châu –Hưng Yên

Xây dựng căn cứ, áo dụng chiến thuật du kích, đánh đồn bốt, phá đường giao thông

Khởi nghĩa Hương Khê

1885 - 1895

Phan Đình Phùng

Cao Thắng

Hương Sơn, Hương Khê-Hà Tĩnh

Dựa vào rừng núi hiểm trở để chiến đấu

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021