Giải lịch sử 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 12, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Lịch sử 12, tuyển tập các đề thi môn Lịch sử 12 học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949 (Trang 4 – 9 SGK)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000 (Trang 10 – 18 SGK)

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (Trang 19 – 25 SGK)

Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Trang 25 – 35, SGK)

Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La Tinh (Trang 35 – 41, SGK)

Bài 6: Nước Mĩ

Bài 7: Tây Âu

Bài 8: Nhật Bản

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

Bài 18 những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)

Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)

Bài 22: Nhân dân miền Nam trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

Bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)

Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12